04. Ειδικά θέματα υπολογισμού αναγκών φυτών σε νερό και προγραμματισμού αρδεύσεων

Η Ενότητα 04 περιλαμβάνει:
    1. Τη μέθοδο του συντελεστή τοπίου και
    2. To προγραμματισμό άρδευσης στην περίπτωση υδροπονίας.
 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: WUCOLS, Υδροπονία.

 Διαφάνειες 4ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 4ης Διάλεξης