Αρδεύσεις - Στραγγίσεις έργων πρασίνου

Ιωάννης Τσιρογιάννης

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, κατασκευή, διαχείριση και επιθεώρηση συστημάτων άρδευσης και στράγγισης για έργα πράσινου (κήποι, πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και ειδικά έργα πράσινου όπως φυτεμένα δώματα, κατακόρυφοι κήποι κοκ).  Το μάθημα αποσκοπεί στην μετάδοση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικά με τις σχέσεις νερού και εδάφους / υποστρώματος, τις ανάγκες των φυτών κηποτεχνίας σε νερό, το σχεδιασμό, κατασκευή, διαχείριση και επιθεώρηση βασικών συστημάτων άρδευσης και στράγγισης για έργα πράσινου κάθε τύπου, την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών νερού (νερό βροχής, αλατούχο νερό, γκρίζο νερό, ανακυκλωμένο νερό). Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση της σημασίας της αειφορικής διαχείρισης του νερού ως σημαντικού φυσικού πόρου. Το μάθημα ενδεικτικά αποτελείται από ενότητες σχετικές με Κλίμα / καιρό, Υδρολογικό κύκλο, έδαφος, Παρουσίαση πραγματικών έργων άρδευσης & στράγγισης πράσινου, Παρουσίαση μεθόδων εκτίμησης αναγκών φυ

Περισσότερα  
Κωδικός: TEG53020
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 
 

 

 
       Η Ενότητα 01 περιλαμβάνει:
  1. Παρουσίαση μαθήματος, στόχων, τρόπου εξέτασης κλπ.
  2. Παρουσίαση προτεινόμενων βιβλίων, πηγών πληροφοριών, βιβλιοθήκης ΤΕΙ (βιβλία, περιοδικά αρδεύσεων), eclass μαθήματος.
  3. Κλίμα / καιρός, Υδρολογικός κύκλος, έδαφος.
  4. Παρουσίαση πραγματικών έργων άρδευσης & στράγγισης πράσινου.
  5. Εισαγωγή στην κατάρτιση μελετών συστημάτων άρδευσης.
 
Λέξεις-κλειδιά: Υδρολογικός κύκλος, Έδαφος, Εδαφική Υγρασία, Κλίμα, Καιρός.
 
 Διαφάνειες 1ης Διάλεξης
 Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 1ης Διάλεξης

       Η Ενότητα 02 περιλαμβάνει:
  1. Παρουσίαση μεθόδων εκτίμησης αναγκών φυτών σε νερό.
  2. Εξοικείωση με τη χρήση των μεθόδων.
 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Εξατμισοδιαπνοή, Penman-Monteith, Υδατικό ισοζύγιο, Φυτικός συντελεστής.
 
 Διαφάνειες 2ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 2ης Διάλεξης

Η Ενότητα 03 περιλαμβάνει:
  1. Μεθόδους κατάρτισης προγράμματος άρδευσης και
  2. Παραδείγματα εφαρμογής.
 
Λέξεις-κλειδιά: Πρόγραμμα άρδευσης, Υδατικό ισοζύγιο.
Διαφάνειες 3ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 3ης Διάλεξης

Η Ενότητα 04 περιλαμβάνει:
  1. Τη μέθοδο του συντελεστή τοπίου και
  2. To προγραμματισμό άρδευσης στην περίπτωση υδροπονίας.
 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: WUCOLS, Υδροπονία.

 Διαφάνειες 4ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 4ης Διάλεξης

Η Ενότητα 05 περιλαμβάνει:
  1. Την αποτελεσματικότητα άρδευσης.
  2. Την ομοιομορφία άρδευσης και 
  3. Τους τρόπους εκτίμησης
 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Αποτελεσματικότητα αρδευτικού συστήματος, Ομοιομορφία εφαρμογής.

 Διαφάνειες 5ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 5ης Διάλεξης

Η Ενότητα 06 περιλαμβάνει:
  1. Βασικές αρχές υδραυλικής (υδροστατική και υδροδυναμική).
  2. Εφαρμογή υδραυλικής στο σχεδιασμό αρδευτικών συστημάτων και
  3. Παραδείγματα εφαρμογής.
 

Λέξεις-κλειδιά: Υδροστατική, Υδροδυναμική, Απώλειες πίεσης.

 Διαφάνειες 6ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 6ης Διάλεξης

Η Ενότητα 07 περιλαμβάνει:
  1. Παρουσίαση υλικών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευής ενός συστήματος άρδευσης.
  2. Κατασκευαστικά θέματα συστημάτων και
  3. Παραδείγματα.
 

Λέξεις-κλειδιά: Αρδευτικό σύστημα.

 Διαφάνειες 7ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 7ης Διάλεξης

Η Ενότητα 08 περιλαμβάνει:
  1. Παρουσίαση συστημάτων τεχνητής βροχής.
  2. Σχεδιασμό συστημάτων.
  3. Ειδικά θέματα και
  4. Παραδείγματα

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Τεχνητή βροχή, Άρδευση χλοοτάπητα.

 Διαφάνειες 8ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 8ης Διάλεξης

Η Ενότητα 09 περιλαμβάνει:
  1. Θεωρία μικροάρδευσης.
  2. Παρουσίαση συστημάτων μικροάρδευσης.
  3. Ειδικά θέματα και
  4. Παραδείγματα

 
Λέξεις-κλειδιά: Στάγδην άρδευση, Σταλακτηφόρος σωλήνας, Μικροεκτοξευτήρας.

 Διαφάνειες 9ης Διάλεξης 
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 9ης Διάλεξης

Η Ενότητα 10 περιλαμβάνει:
  1. Συστήματα αυτοματισμού και
  2. Χρήση αυτοματισμών στο πλαίσιο συστημάτων άρδευσης.

 

 

 


Λέξεις-κλειδιά: Προγραμματιστής άρδευσης, Ηλεκτροβάνα, Αισθητήρας βροχής, Αισθητήρας εδαφικής υγρασίας.

 Διαφάνειες 10ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 10ης Διάλεξης

Η Ενότητα 11 περιλαμβάνει:
  1. Βασικές αρχές στραγγίσεων.
  2. Εφαρμογή στραγγίσεων στο πλαίσιο συστημάτων στράγγισης έργων πράσινου και
  3. Παραδείγματα.

 

 
Λέξεις-κλειδιά: Στραγγιστικοί αγωγοί.

 Διαφάνειες 11ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 11ης Διάλεξης

Η Ενότητα 12 περιλαμβάνει:
  1. Σχεδιαστικές αρχές συστημάτων άρδευσης και στράγγισης έργων πράσινου και
  2. Νομοθεσία σχετικά με το σχεδιασμό έργων πράσινου.

 
Λέξεις-κλειδιά: Οδηγία πλαίσιο 60/2000 για το νερό, Αναλυτικό Τιμολόγιο Έργων Πράσινου, ΕΛΟΤ.

 Διαφάνειες 12ης Διάλεξης
 Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 12ης Διάλεξης

Η Ενότητα 13 περιλαμβάνει:
  1. Λογισμικό που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό συστημάτων άρδευσης και στράγγισης.
  2. Λογισμικό που χρησιμοποιείται στη διαχείριση συστημάτων άρδευσης και
  3. Λογισμικό που χρησιμοποιείται στην αξιοποίηση μετρήσεων παραμέτρων αξιολόγησης διαχείρισης άρδευσης.

 
Λέξεις-κλειδιά: Autocad, IrriCAD, CIMIS, IRMA_SYS.

 Διαφάνειες 13ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του A' μέρους της 13ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του Β' μέρους της 13ης Διάλεξης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  9720
Αρ. Προβολών :  38084

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -