07. Υλικά, εξαρτήματα και τοποθέτηση

Η Ενότητα 07 περιλαμβάνει:
    1. Παρουσίαση υλικών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευής ενός συστήματος άρδευσης.
    2. Κατασκευαστικά θέματα συστημάτων και
    3. Παραδείγματα.
 

Λέξεις-κλειδιά: Αρδευτικό σύστημα.

 Διαφάνειες 7ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 7ης Διάλεξης