08. Άρδευση με καταιονισμό

Η Ενότητα 08 περιλαμβάνει:
    1. Παρουσίαση συστημάτων τεχνητής βροχής.
    2. Σχεδιασμό συστημάτων.
    3. Ειδικά θέματα και
    4. Παραδείγματα

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Τεχνητή βροχή, Άρδευση χλοοτάπητα.

 Διαφάνειες 8ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 8ης Διάλεξης