11. Στραγγίσεις έργων πράσινου

Η Ενότητα 11 περιλαμβάνει:
    1. Βασικές αρχές στραγγίσεων.
    2. Εφαρμογή στραγγίσεων στο πλαίσιο συστημάτων στράγγισης έργων πράσινου και
    3. Παραδείγματα.

 

 
Λέξεις-κλειδιά: Στραγγιστικοί αγωγοί.

 Διαφάνειες 11ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 11ης Διάλεξης