13. Ειδικό λογισμικό για σχεδιασμό και διαχείριση άρδευσης

Η Ενότητα 13 περιλαμβάνει:
    1. Λογισμικό που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό συστημάτων άρδευσης και στράγγισης.
    2. Λογισμικό που χρησιμοποιείται στη διαχείριση συστημάτων άρδευσης και
    3. Λογισμικό που χρησιμοποιείται στην αξιοποίηση μετρήσεων παραμέτρων αξιολόγησης διαχείρισης άρδευσης.

 
Λέξεις-κλειδιά: Autocad, IrriCAD, CIMIS, IRMA_SYS.

 Διαφάνειες 13ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του A' μέρους της 13ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του Β' μέρους της 13ης Διάλεξης