Χοιροτροφία (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 01. Γενικές αρχές χοιροτροφίας - Κτιριακές εγκαταστάσεις

Xωροθέτηση μιας χοιροτροφικής μονάδας, των βασικών κτιριακών υποδομών, της φιλοσοφίας λειτουργίας της και των συστημάτων βιοασφάλειας.

 

Λέξεις - κλειδιά: Εντατική χοιροτροφία, Εγκαταστάσεις, Τοποθεσία, Συστήματα βιοασφάλειας.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 1ου Εργαστηρίου