Χοιροτροφία (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 02. Διαχείριση ξηράς περιόδου

 

Διατροφή, συστήματα τροφοδοσίας, συστήματα εγκαταστάσεων χοιρομητέρων ξηράς περιόδου, σιτηρέσια, φυσιολογία αναπαραγωγής, διαχείριση, ζωοτεχνικές επεμβάσεις ευζωία, φυλές και υβρίδια.

 

Λέξεις - κλειδιά: Διατροφή, Συστήματα ξηράς περιόδου και εξοπλισμοί, Ζωοτεχνική Διαχείριση, Ευζωία, Εμβολιασμοί και επεμβάσεις.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 2ου Εργαστηρίου