Χοιροτροφία (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 05. Διάγνωση οίστρου

 

 

Συστήματα ενσταβλισμού απογαλακτισμένων χοιρομητέρων. Διατροφή – flushing. Οιστρικός κύκλος και ορμονική υποβοήθηση. Συμπτώματα εμφάνισης οίστρου. Αιτίες άνοιστρου στη χοιρομητέρα. Μέθοδοι ανίχνευσης οίστρου. Ωοθυλακιορρηξία.

 

Λέξεις - κλειδιά: Οιστρικός κύκλος, Ωοθυλακιορρηξία, Ορμονική ρύθμιση της αναπαραγωγής, Τεχνολογίες διάγνωσης, Συστήματα ανίχνευσης οίστρου.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 5ου Εργαστηρίου