Χοιροτροφία (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 06. Τεχνητή σπερματέγχυση στους χοίρους

Χώρος σπερματοληψίας – εργαστήριο. Προετοιμασία σπερματοληψίας. Συλλογή εκσπερματίσματος. Εκτίμηση μορφολογίας, κινητικότητας, ζωτικότητας. Μεθοδολογία αραίωσης και διατήρησης. Παρασκευή δόσεων. Τεχνικές σπερματέγχυσης.

 

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Σπερματοληψία, Εργαστηριακή εκτίμηση σπέρματος, Αραίωση εκσπερματίσματος, Συντήρηση σπέρματος, Νωπό και κατεψυγμένο σπέρμα, Τεχνικές σπερματέγχυσης.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 6ου Εργαστηρίου