Χοιροτροφία (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 07. Διάγνωση εγκυμοσύνης

Ορμονική ρύθμιση εγκυμοσύνης. Επιστροφή σε οίστρο. Απώλεια εμβρύου. Αποβολές. Τεχνικές διάγνωσης εγκυμοσύνης.

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Διαχείριση εγκυμοσύνης, Αποτυχία εγκυμοσύνης, Συστήματα διαχείρισης εγκυμοσύνης συών, Τεχνικές διάγνωσης εγκυμοσύνης.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 7ου Εργαστηρίου