Χοιροτροφία (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 08. Διαχείριση τοκετών

Εμβρυική ανάπτυξη και μέθοδος τοκετοομάδας. Θνησιμότητα εμβρύων. Παρακολούθηση και υποβοήθηση τοκετών. Επιλόχεια συμπεριφορά. Συστήματα ρύθμισης μικροπεριβάλλοντος στο θάλαμο τοκετών. Χαρακτηριστικά θαλάμου τοκετών. Διαχείριση διατροφής χοιρομητέρων και χοιριδίων.

 

Λέξεις - κλειδιά: Φυσιολογικός τοκετός, Δυστοκία, Γαλουχία - Γαλακτοπαραγωγή, Διατροφική Διαχείριση Τοκετού, Διαχείριση μικροπεριβάλλοντος τοκετού, Ζωοτεχνικές παρεμβάσεις σε νεογέννητα και θηλαζόμενα χοιρίδια.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 8ου Εργαστηρίου