Χοιροτροφία (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 09. Διαχείριση απογαλακτισμού

Συστήματα απογαλακτισμού. Διαχείριση μικροπεριβάλλοντος. Διατροφική διαχείριση απογαλακτισμένων ζώων. Τεχνολογίες διασφάλισης υγείας. Ελαχιστοποίηση του στρες. Έλεγχος απόδοσης απογαλακτισμένων. Αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων.

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Απογαλακτισμός χοιριδίων, Μικροκλιματικές απαιτήσεις απογαλακτισμένων χοιριδίων, Διαχείριση υγείας απογαλακτισμένων χοιριδίων, Συστήματα διατροφής απογαλακτισμένων χοιριδίων, Έλεγχος απόδοσης απογαλακτισμένων χοιριδίων.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 9ου Εργαστηρίου