Χοιροτροφία (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 11. Διαχείριση της υγείας

Βιοασφάλεια εκτροφής. Συστήματα πρόληψης ασθενειών (απολυμάνσεις, εμβολιασμοί, ζωοτεχνικές ρυθμίσεις, διατροφή). Θεραπευτικά πρωτόκολλα. Αιμοληψία. Διερεύνηση τίτλων αντισωμάτων.

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Βιοασφάλεια, Απολυμάνσεις, Εμβολιασμοί, Φαρμακευτική αγωγή, Συστήματα πρόληψης, Συστήματα απομάκρυνσης νεκρών ζώων, Νέες τεχνολογίες προληπτικής κτηνιατρικής.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 11ου Εργαστηρίου