Χοιροτροφία (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 12. Διατροφή - Παρασκευαστήριο ζωοτροφών - Εξοπλισμοί

Εξοπλισμοί χοιροστασίων. Συστήματα τροφοδοσίας. Συστήματα διατροφής (ξηρή, υγρή, pellet). Πρώτες ύλες. Παρασκευή σιτηρεσίων. Προσθετικά ζωοτροφών. Νέες τεχνολογίες στη διατροφή του χοίρου. Ταΐστρες-ποτίστρες-εξαερισμοί. Ποιότητα ζωοτροφών. Μικροβιολογικός έλεγχος.

 

Λέξεις - κλειδιά: Συστήματα διατροφής, Πρώτες ύλες και σιτηρέσια, Προσθετικά ζωοτροφών, Τεχνολογίες ζωοτροφών, Συστήματα εξαερισμού, Ποιότητα ζωοτροφών, Μικροβιολογικός έλεγχος.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 12ου Εργαστηρίου