Χοιροτροφία (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 13. Ηλεκτρονική διαχείριση χοιροτροφικής μονάδας

Ψηφιακά αρχεία ελέγχου χοιρομητέρων, διασταυρώσεων, αποδόσεων χοιρομητέρων και κάπρων, θνησιμότητας, ανάπτυξης των χοίρων, βάρους σφαγής και κατανάλωσης τροφής. Κατάρτιση σιτηρεσίων. Προγραμματισμός εργασιών (απογαλακτισμοί, εμβολιασμοί, τεχνητή σπερματέγχυση, ομαδοποίηση οίστρων, μεταφορά ζώων).

 

Λέξεις - κλειδιά: Προγράμματα διαχείρισης μονάδας, Προγράμματα αναπαραγωγικής διαχείρισης, Ηλεκτρονική καρτέλα ημερήσιων εργασιών.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 13ου Εργαστηρίου