02. Χαρακτηριστικά, αιτιοπαθογένεια, συννοσυρότητα και παρεμβάσεις μαθησιακών δυσκολιών

Αποτέλεσμα εικόνας για learning disabilities

Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών, η αιτιοπαθογένειά τους σε νευροφυσιολογικό και γενετικό επίπεδο, η συνύπαρξη των μαθησιακών δυσκολιών με άλλες κλινικές οντότητες, συναισθηματικές, συμπεριφορικές, ψυχιατρικές διαταραχές και τα είδη παρεμβάσεων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

 

Λέξεις-κλειδιά: χαρακτηριστικά Μ.Δ., τομείς δυσκολιών, νευροφυσιολογικοί παράγοντες, γενετικοί παράγοντες, συννοσυρότητα, παρέμβαση

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ