04. Το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και μελέτες περίπτωσης

Αποτέλεσμα εικόνας για learning disabilities

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές πώςς μπορεί να προσαρμοστεί το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ποιες είναι οι κατάλληλες διαδικασίες προετοιμασίας - ενίσχυσης μελέτης και η εξάσκηση των φοιτητών σε περιστατικά και δείγματα γραφής παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

 

Λέξεις-κλειδιά: αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου για μαθησιακές δυσκολίες, προετοιμασία-ενίσχυση μελέτης, δείγματα γραφής παιδιών με Μ.Δ.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ