07. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και μαθησιακές δυσκολίες

 

Αποτέλεσμα εικόνας για pc and learning disabilities

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται τη χρησιμότητα των Η/Υ κατά την εκπαίδευση παιδιών με γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, τα είδη των λογισμικών που χρησιμοποιούνται, τα κριτήρια αξιολόγησης των λογισμικών προγραμμάτων και ποια είναι τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά CD-Roms.

Λέξεις-κλειδιά: Η/Υ, μαθησιακές δυσκολίες, εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθησιακές δυσκολίες.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ