08. Δ(υ)ιγλωσσία

 

Αποτέλεσμα εικόνας για bilingualism

Στην ενότητα αυτοί οι φοιτητές θα μάθουν τι σημαίνει διγλωσσία και ποιες θεωρητικές προσεγγίσεις υπάρχουν γι' αυτήν και ότι οι  μηχανισμοί δίγλωσσης και μονόγλωσσης ανάπτυξης είναι κοινοί.  Επίσης θα ενημερωθούν για τα κριτήρια ταξινόμησης της διγλωσσίας, τα προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης και την αποτελεσματικότητά τους.

 

Λέξεις-κλειδιά: διγλωσσία, κριτήρια ταξινόμησης διγλωσσίας, προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ