Έννοιες IPM-Εχθροί των καλλιεργειών

Επιχειρείται η αποσαφήνιση των εννοιών σχετικά με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών.

 

Λέξεις-κλειδιά: αντιμετώπιση, καταπολέμηση, ζωικός εχθρός, πληθυσμός, οικονομική ζημιά.