Ανάπτυξη & εφαρμογή IPM-Εχθροί των καλλιεργειών

Πραγματώνεται η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν σε ένα αγροοικοσύστημα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εχθρών των καλλιεργειών.

 

Λέξεις κλειδιά: Αντιμετώπιση, καταπολέμηση, ζωικός εχθρός, οικονομική ζημιά, φυσικοί εχθροί.