Βιολογική καταπολέμηση εχθρών των καλλιεργειών

Γίνεται περιγραφή των κατηγοριών των φυσικών εχθρών ενάντια των φυτοφάγων εχθρών, καθώς επίσης, προσεγγίζεται η λογική της εκλογής του καταλληλότερου φυσικού εχθρού ενάντια στον εκάστοτε φυτοφάγο εχθρό.

 

Λέξεις-κλειδιά: αντιμετώπιση, αρπακτικό, παράσιτο, παρασιτοειδές, φυσικός εχθρός.