Πτυχές της βιολογίας & οικολογίας παρασιτοειδών & αρπακτικών

Λαμβάνει χώρα η περιγραφή στοιχείων της βιολογίας και οικολογίας παρασιτοειδών και αρπακτικών.

 

Λέξεις-κλειδιά: απόκριση, καταφύγια, ξενιστής, σήματα περιβάλλοντος, φυσικός εχθρός.