Χημικά μέσα αντιμετώπισης των εχθρών & ασθενειών των φυτών

Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελεί το βασικότερο τρόπο καταπολέμησης των εχθρών και ασθενειών των φυτών. Περιγράφονται οι βασικότερες δραστικές ουσίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς επίσης αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής της καταλληλότερης.

 

Λέξεις-κλειδιά: γεωργικό φάρμακο, τρόπος εισόδου, διασυστηματικό, προστατευτικό., μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο.