Καλλιεργητικά και άλλα μέτρα & μέσα φυτοπροστασίας

Αναφορά των κυριότερων καλλιεργητικών, φυσικών, βιοτεχνικών, μηχανικών νομοθετικών μέτρων, που δύναται να εφαρμοστούν κατά την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών των φυτών.

 

Λέξεις-κλειδιά: αντιμετώπιση, καταπολέμηση, παγίδες, αμειψισπορά, μέτρα υγιεινής.