Βιολογική καταπολέμηση ασθενειών

Περιγραφή των παραγόντων και των μηχανισμών δράσης τους, που χρησιμοποιούνται για τη βιολογική
καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών (κυρίως: μύκητες, βακτήρια, ιοί).

 

Λέξεις-κλειδιά: μικροοργανισμός, compost, αντιβίωση, παρασιτισμός, μυκορριζα, υπομολυσματικότητα.