Στραγγίσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 7: Η σταθερή στράγγιση των εδαφών Ι

 

 

 

 

Σταθερή ροή σε ελεύθερα υδροφόρα στρώματα με τις παραδοχές των Dupuit - Forchheimer. Στράγγιση των ομογενών και ισότροπων εδαφών ή των διαστρωμένων εδαφών με δύο στρώσεις και με τους στραγγιστικούς αγωγούς στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο στρώσεων. Υπολογισμός της ισαποχής στραγγιστικών αγωγών με τη μέθοδο του Hooghoudt, τη μέθοδο του Kirkham , τη μέθοδο του Τερζίδη και τη μέθοδο του  Ernst. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Μέθοδος Hooghoudt, Μέθοδος Kirkham.