Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 1: Οι φυσικές ιδιότητες του εδάφους I

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους.

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Φαινόμενη πυκνότητα, πορώδες, υγρασία κατ’ όγκο.