Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 2: Οι φυσικές ιδιότητες του εδάφους II

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Φαινομενική πυκνότητα, υγρασία κατά βάρος, βαθμός κορεσμού.