Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 3: Η κίνηση του νερού στο έδαφος Ι

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την κίνηση του νερού στο έδαφος.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Νόμος του Darcy, οριζόντια εδαφική στήλη, πραγματική ταχύτητα ροής.