Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 5: Η κίνηση του νερού στο έδαφος ΙΙI

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την κίνηση του νερού στο έδαφος.

 

Λέξεις κλειδιά: Διαπερατά στρώματα, οριζόντια κίνηση.