Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 8: Η σταθερή στράγγιση των εδαφών Ι

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την σταθερή στράγγιση των εδαφών.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Μέθοδος του  Hooghoutdt, μέθοδο του  Kirkham, μέθοδος του Τερζίδη.