Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 12: Υπολογισμός των διατομών τάφρων και δραίνων Ι

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση τον υπολογισμό των διατομών τάφρων και δραίνων. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Υπολογισμός διατομών τάφρων.