Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 13: Υπολογισμός των διατομών τάφρων και δραίνων ΙΙ

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση τον υπολογισμό των διατομών τάφρων και δραίνων. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Υπολογισμός των διατομών δραίνων.