Θεματική Ενότητα 11: Οι φορτίσεις των θερμοκηπιακών κατασκευών στην Ελλάδα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες

Υπολογισμός των φορτίσεων και διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων  θερμοκηπίων.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: διαστασιολόγιση επικάλυψης, υαλοφράκτες θερμοκηπίων.