03. Κατάρτιση προγράμματος άρδευσης

Η Ενότητα 03 περιλαμβάνει:
    1. Μεθόδους κατάρτισης προγράμματος άρδευσης και
    2. Παραδείγματα εφαρμογής.
 
Λέξεις-κλειδιά: Πρόγραμμα άρδευσης, Υδατικό ισοζύγιο.
Διαφάνειες 3ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 3ης Διάλεξης