Χαρακτηριστικά φύλλων ανθέων και καρπών

Στην παρούσα διάλεξη αναλύονται οι τρόποι διαχωρισμού και τα χαρακτηριστικά των φύλλων, των ανθέων και των καρπών των καλλωπιστικών φυτών.

Λέξεις κλειδιά: Χαρακτηριστικά φυτών, φύλλων, ανθέων.