Ειδικοί καλλωπιστικοί θάμνοι

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται καλλωπιστικοί θάμνοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης παρουσιάζονται και οι εχθροί και η ασθένειες του κάθε φυτού.

Λέξεις κλειδιά: Χρήσεις, εχθροί, ασθένιες καλωπιστικών φυτών.