Παραγωγή καλλωπιστικών φυτών - Μέρος Α’

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι τεχνικές παραγωγής καλλωπιστικών φυτών, καθώς και η εξαγωγή μεγάλου μεγέθους φυτών για μεταφύτευση.

Λέξεις κλειδιά: Τεχνικές παραγωγής, μεταφυτεύσεις.