Βιομετρία - Γεωργικός Πειραματισμός

Γεράσιμος Μελετίου

Περιγραφή

Βασική εισαγωγή στο γεωργικό πειραματισμό. Εισαγωγή στη Στατιστική. Περιγραφική Στατιστική. Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας. Δειγματοληπτικές κατανομές. Μέτρα διασποράς. Εκτιμητική. Στατιστική Συμπερασματολογία. Στατιστικοί έλεγχοι σημαντικότητας. Έλεγχοι υποθέσεων. Απλή γραμμική παλινδρόμηση. Επίδειξη χρήσης στατιστικών πακέτων.

 

Κωδικός: TEXG118
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Στατιστικής.

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Μεταβλητή, Μεταβλητότητα, Στατιστική ανάλυση, Δεδομένα, Πληθυσμός, Δείγμα

Ερμηνεία δεδομένων με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων. Εισαγωγή στην έννοια της μεταβλητής. Παρουσίαση ποσοτικών - ποιοτικών μεταβλητών σε πίνακες.

 

Λέξεις Κλειδιά: Περιγραφική στατιστική, Ποσοτικές μεταβλητές, Ποιοτικές μεταβλητές, Ονομαστικά δεδομένα, Διατακτικά Δεδομένα.

Επεξεργασία κατανομών συχνοτήτων για μετρικά δεδομένα. Κατασκευή φυλλογραφήματος.

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Κατανομές συχνοτήτων, Μετρικά δεδομένα, Φυλλογράφημα

Ασκήσεις στην Περιγραφική στατιστική.

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Περιγραφική στατιστική, Ασκήσεις.

Παρουσίαση και μελέτη των βασικών μέτρων διασποράς.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Μέτρα διασποράς, Διακύμανση, Τυπική απόκλιση, Σχετική διασπορά, Τεταρτημόρια, Ενδοτεταρτημοριακό εύρος, Θηκόγραμμα.

Παρουσίαση εισαγωγικών εννοιών από τη Θεωρία των Πιθανοτήτων.

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Πιθανότητα, Τυχαίο πείραμα, Γεγονός, Ενδεχόμενο.

Παρουσίαση βασικών εννοιών και κανόνων από τη Θεωρία των Πιθανοτήτων.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Δεσμευμένη πιθανότητα, Υπό συνθήκη πιθανότητα, Στοχαστική ανεξαρτησία, Ανεξάρτητα ενδεχόμενα, Ασυμβίβαστα ενδεχόμενα, Δειγματοληψία.

Παρουσίαση της περιθώριας ή ολικής πιθανότητας. Εισαγωγή στους πίνακες διπλής εισόδου και τα δένδρα πιθανότητας. Παρουσίαση του θεωρήματος του Bayes.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Περιθώρια πιθανότητα, Πίνακες διπλής εισόδου, Δένδρα πιθανότητας, Θεώρημα Bayes.

Παρουσίαση και μελέτη της κατανομής πιθανοτήτων διακριτής και συνεχούς τυχαίας μεταβλητής. Μελέτη μέτρων θέσης και διασποράς τυχαίων μεταβλητών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κατανομή πιθανοτήτων, Συνεχής τυχαία μεταβλητή, Διακριτή τυχαία μεταβλητή, Μέτρα θέσης και διασποράς, Μέση τιμή, Διακύμανση, Τυπική απόκλιση.

Παρουσίαση και μελέτη της διωνυμικής κατανομής.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας, Διωνυμική κατανομή.

Παρουσίαση και μελέτη της κατανομής Poisson.

 

 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας, Κατανομή Poisson.

Παρουσίαση και μελέτη της κανονικής κατανομής.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας, Κανονική κατανομή

Παρουσίαση και μελέτη της κατανομής δειγματοληψίας, της κατανομής δειγματοληψίας του μέσου, της κατανομής δειγματοληψίας της αναλογίας και της κατανομής δειγματοληψίας της διαφοράς δύο μέσων.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Δειγματοληπτικές κατανομές, Παράμετρος, Κεντρικό οριακό θεώρημα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A

Αρ. Επισκέψεων :  4712
Αρ. Προβολών :  35117

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -