ΤύποςΌνομα ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
Θεματική Ενότητα 01-Οι φυσικές ιδιότητες του εδάφους I  984.64 KB14-10-2015
Θεματική Ενότητα 02-Οι φυσικές ιδιότητες του εδάφους II  856.44 KB14-10-2015
Θεματική Ενότητα 03-Η κίνηση του νερού στο έδαφος Ι  724.21 KB14-10-2015
Θεματική Ενότητα 04-Η κίνηση του νερού στο έδαφος ΙΙ  704.04 KB14-10-2015
Θεματική Ενότητα 05-Η κίνηση του νερού στο έδαφος ΙΙI  796.28 KB14-10-2015
Θεματική Ενότητα 06-Η κίνηση του νερού στο έδαφος IV  1.01 MB14-10-2015
Θεματική Ενότητα 07-Μετρήσεις της υδραυλικής αγωγιμότητας στον αγρό  989.69 KB14-10-2015
Θεματική Ενότητα 08-Η σταθερή στράγγιση των εδαφών  898.15 KB14-10-2015
Θεματική Ενότητα 09-Η σταθερή στράγγιση των εδαφών ΙΙ  838.17 KB14-10-2015
Θεματική Ενότητα 10-Η σταθερή στράγγιση των εδαφών ΙΙΙ  743.58 KB14-10-2015
Θεματική Ενότητα 11-Η ασταθής στράγγιση των εδαφών  749.52 KB14-10-2015
Θεματική Ενότητα 12-Υπολογισμός των διατομών τάφρων και δραίνων Ι  691.62 KB14-10-2015
Θεματική Ενότητα 13-Υπολογισμός των διατομών τάφρων και δραίνων ΙΙ  674.48 KB14-10-2015