Εισαγωγή στις Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές

Ορισμοί και ορολογία για τις γλωσσικές διαταραχές σε παιδιά, αιτιολογία ανάπτυξης για συγκεκριμένες αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Αναφορά ανάπτυξης γλωσσικών διαταραχών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ορισμοί, αιτιολογία, κλινική εικόνα, ορολογία.