Μοντέλα Γλωσσικής Ανάπτυξης

Αναφορά στα συμπεριφοριστικό, στο γλωσσολογικό, στο σημασιολογικό – γνωστικό και στο κοινωνιογλωσσικό μοντέλο και η κατανόηση της διαδικασίας κατάκτησης της γλώσσας ως μηχανισμού βάση της σύγχρονης βιβλιογραφίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: μοντέλα γλωσσικής ανάπτυξης, συμπεριφοριστικό μοντέλο, γλωσσολογικό μοντέλο, σημασιολογικό – γνωστικό μοντέλο, κοινωνιογλωσσικό μοντέλο.