Γλωσσική Ανάπτυξη & Αλφαβητισμός στη Σχολική Ηλικία

Η γλωσσική ανάπτυξη και η σχέση της με τον αλφαβητισμό κατά την σχολική ηλικία. Αναφορά στην σχετική ορολογία και σε κλινικές περιπτώσεις συνοδευόμενες από κλινικές δραστηριότητες για κάθε  μελέτη περίπτωσης (case studies).

 

Λέξεις Κλειδιά: σχολική ηλικία, αλφαβητισμός, ορολογία.