Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στις Γλωσσικές Διαταραχές – 1.

Η λογική της θεραπευτικής παρέμβασης και η θεραπευτική προσέγγιση μέσα στην προσχολική τάξη. Επίσης η εναλλαγή της γλωσσικής συμπεριφοράς μέσα στην προσχολική τάξη.

 

Λέξεις Κλειδιά: Θεραπεία, παρέμβαση, προσχολική τάξη.