Γλωσσικές Διαταραχές σε Παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΕΜΔ και oι παράγοντες που σχετίζονται με τις γλωσσικές διαταραχές στις ΕΜΔ. Αναφορά σε στην σχετική ορολογία και σε κλινικές περιπτώσεις συνοδευόμενες από κλινικές δραστηριότητες για κάθε μελέτη περίπτωσης (case studies) και σε προσεγγίσεις διαχείρισης γλωσσικών διαταραχών στις ΕΜΔ.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, γλωσσικά χαρακτηριστικά, προσεγγίσεις.