Γλωσσικές Διαταραχές σε Παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού

Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΑΦ και oι παράγοντες που σχετίζονται με τις γλωσσικές διαταραχές στην ΔΑΦ. Αναφορά σε στην σχετική ορολογία και σε κλινικές περιπτώσεις συνοδευόμενες από κλινικές δραστηριότητες για κάθε μελέτη περίπτωσης (case studies) και σε προσεγγίσεις διαχείρισης γλωσσικών διαταραχών στις ΔΑΦ.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Αυτισμός, γλωσσικά χαρακτηριστικά, προσεγγίσεις.