Γλωσσικές διαταραχές σε Παιδιά σε Έδαφος Νευρογενούς Αιτιολογίας

Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και oι παράγοντες που σχετίζονται με τις γλωσσικές διαταραχές σε αυτή. Αναφορά σε πιθανές επιπλοκές κατά την αξιολόγηση και την θεραπευτική παρέμβαση. Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΚΕΚ και oι παράγοντες που σχετίζονται με τις γλωσσικές διαταραχές τους. Αναφορά στη σχετική ορολογία και σε κλινικές περιπτώσεις συνοδευόμενες από κλινικές δραστηριότητες για κάθε μελέτη περίπτωσης (case studies) και σε προσεγγίσεις διαχείρισης γλωσσικών διαταραχών των παιδικών ΚΕΚ.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εγκεφαλική παράλυση, ΚΕΚ γλωσσικά χαρακτηριστικά, προσεγγίσεις.