09. Μικρο-άρδευση

Η Ενότητα 09 περιλαμβάνει:
    1. Θεωρία μικροάρδευσης.
    2. Παρουσίαση συστημάτων μικροάρδευσης.
    3. Ειδικά θέματα και
    4. Παραδείγματα

 
Λέξεις-κλειδιά: Στάγδην άρδευση, Σταλακτηφόρος σωλήνας, Μικροεκτοξευτήρας.

 Διαφάνειες 9ης Διάλεξης 
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 9ης Διάλεξης